Antikviteti za sva vremena

O nama

Kolekcionar stilskog nameštaja i drugih predmeta primenjene umetnosti Dragan Milenković iz Pančeva uspeo je u periodu proteklih petnaestak godina da skupi vrlo respektivnu zbirku antikviteta iz različitih epoha. Kvalitet i obim ove kolekcije treba shvatiti kao rezultat vrlo ozbiljnog i stručnog skupljačkog rada jednog darovitog i savremenog kolekcionara, ali istovremeno i kao kulturološki i kreativan čin jer insistira na formiranju zbirki antikviteta koje poseduju stilske i duhovne osobine jednog vremena i čine obeležje evropskog prostora sa kojeg su i ovi naši prostori, iako provincijalnog karaktera, čine jednu celinu, kako u smislu produkcije, tako i u smislu korišćenja ovih umetničkih predmeta.

Prezentujući svoju kolekciju (koja se sastoji od pojedinačnih predmeta i više celina stilskog nameštaja, satova, lustera, ramova, skulptura) na internet sajtu Dragan Milenković je želeo da širokom auditorijumu prikaže presek istorijskog razvoja evropskih stilova, njihove produkcije u poslednja dva ipo veka. Kolekcija dakle pokriva period počev od sredine 18. veka do prvih decenija 20. veka odnosno prikazuje stilske periode baroka, bidermajera, drugog rokokoa, istoricizma, neostilova, secesije i artdekoa.

Mile Ignjatović
Istoričar umetnosti